Voorwaarden

Voorwaarden  Nika van Stiphout Coaching. 
Laatst gewijzigd per  9 oktober 2019.

Geldend voor alle leerlingen (vanaf ontvangen factuur strippenkaart of van een factuur voor losse les):

* Een proefles dien je altijd in voren te betalen.

* Je kunt alleen deelnemen aan een les of workshop wanneer de betaling voltooid is.

* Een les annuleren kan tot een week van te voren kosteloos, binnen een week wordt er 50% in rekening gebracht en 48 uur van te voren wordt er 100% in rekening gebracht. Omdat de lessen vaak ver van te voren vast gelegd worden en hierdoor andere leerlingen niet terecht kunnen worden er helaas geen uitzonderingen gemaakt met betrekking tot ziekte, of geen vervoer en dergelijke.

* De docent kan ter alle tijden zonder overleg met jou een les laten vervallen of je les verzetten (datum en tijd worden in overleg met jou geplanned).

* Het betalingstermijn van een strippenkaart is maximaal 14 dagen,  minimaal voor je eerst volgende les. Het geld dient overgemaakt te zijn voor je eerst volgende les. 

* Wanneer je nadat je een factuur ontvangen hebt om een reden niet verder wilt met de lessen worden er annuleringskosten in rekening gebracht. (Ook bij betaling in termijnen).
Deze kosten bedragen €25,00
(Voor het in orde maken van de administratie en het vrij houden van eventuele lestijden).
De factuur wordt alleen gestuurd nadat er mondeling of schriftelijk bevestigd is door te willen gaan met de lessen en op welke manier. 

*  In de vakanties lopen de lessen door, tenzij de leerling of zangcoach afmeld. Wanneer de zangcoach op vakantie is wordt dit tijdig gecommuniceerd. 

* Betalen in termijnen is mogelijk. Houd er wel rekening mee dat de termijnen gewoon doorlopen, ookal heb je op die dag misschien geen les geplanned staan. Je bent verplicht het aantal lessen wat je hebt afgesproken te betalen, ongeacht of je wel of niet komt. De termijnen lopen door totdat het laatste bedrag betaald is.

* Wanneer je geen lesgeld betaald of betaald hebt krijg je geen les. 

* Bij achterstallige betaling kan een incassobureau ingeschakeld worden. 
De hierbij komende kosten zijn voor rekening van de leerling.

* Restitutie op betaalde lesgelden is in geen geval mogelijk.

* Contant betaling is niet mogelijk.

* Bij afmelding van deelname of niet deelnemen aan een workshop na het ontvangen van de factuur wordt er 50% in rekening gebracht.

* Een strippenkaart is 1 jaar geldig.


* Op je laatst ingeplande les van je strippenkaart laat je aan de docent weten of je verder wilt met de lessen. Laat je dit niet weten of wil je niet verder dan wordt de volgende leerling op de wachtlijst ingepland. 

* Het heeft geen nut om veel eerder te arriveren bij je les omdat een andere leerling op dat moment nog les heeft. Je zult dan beneden in de hal moeten wachten.

* Lessen volgen bij Nika van Stiphout Coaching is geheel op eigen risico. Nika van Stiphout Coaching is nooit aansprakelijk voor lichamelijk letsel of lichamelijke klachten na start van het volgen van lessen bij Nika van Stiphout Coaching.
Nika van Stiphout Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de les locaties is geheel op eigen risico.

* Het is niet mogelijk om geld van cadeaubonnen terug te krijgen.

* De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment aangepast worden.